Η τιμή του Corian

ΕΙΝΑΙ ΤΟ CORIAN® ΑΚΡΙΒΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ Ή ΓΡΑΝΙΤΗ;
Το Corian® δεν είναι πιο ακριβό σε σχέση με το μάρμαρο ή τον γρανίτη. Εάν συγκριθούν δύο προσφορές επί ομοίων διαστάσεων σχεδιαστικών προτάσεων, διαπιστώνεται πως οι διαφορές οι οποίες προκύπτουν είναι μηδενικές ή ελάχιστες. Με γνώμονα δε τα πλεονεκτήματα τα οποία προσφέρει η επιφάνεια Corian® και η ελάχιστη διαφορά τιμής το καθιστά ικανό να παραμείνει η πρώτη επιλογή του κοινού.
Παράδειγμα: Σε ένα πάγκο εργασίας κατασκευασμένο από μάρμαρο ή γρανίτη, πέφτει ένα μεταλλικό αντικείμενο (λ.χ. μαγειρικό σκεύος, σφυρί κλπ) και τραυματίζεται το σόκορο του πάγκου εργασίας. Αποτέλεσμα: To τραυματισμένο κομμάτι δεν επισκευάζεται, ενώ απαιτείται η αντικατάσταση του πάγκου. Σε μία επιφάνεια Corian® αν καταφέρουμε να την τραυματίσουμε τόσο που να σπάσει κομμάτι, η επιφάνεια μπορεί να επανέλθει στην προγενέστερη άρτια κατάσταση, κόβοντας την φθαρμένη περιοχή και τοποθετώντας νέο τμήμα. Υπενθυμίζουμε πως το Corian® δεν παρουσιάζει αρμούς και ενώσεις άρα και το συγκολλημένο κομμάτι θα είναι σε συνέχεια με την υπόλοιπη επιφάνεια.

Φιλοξενία Ιστοσελίδας SWOT ANALYSI