Εγγύηση Corian

EΓΓΥΗΣΗ CORIAN®
Η DuPont™ δίνει εγγύηση 10 ετών για προϊόντα που χρησιμοποιούνται στις κατοικίες εφόσον έχουν κατασκευαστεί και τοποθετηθεί πό εξουσιοδοτημένα συνεργεία. Η εγγύηση είναι μεταβιβάσιμη ακόμα και όταν το σπίτι πωληθεί. Επιπλέον, η DuPont™ έχει εξουσιοδοτημένα συνεργεία ανά τον κόσμο για να χειρίζονται περιπτώσεις που υπάρχουν αξιώσεις εγγύησης στην περίπτωση που παρουσιαστούν αμφισβητήσεις. Οι προμηθευτές γρανίτη συνήθως δεν δίδουν εγγύηση στο προϊόν. Εγγύηση ενός έτους μπορεί να προσφερθεί από τον τοποθέτη για την περίπτωση ελαττωμάτων κατασκευής και τοποθέτησης.

Φιλοξενία Ιστοσελίδας SWOT ANALYSI